Thương mại

Văn phòng đảm trách các dịch vụ tư vấn:

  • Thành lập công ty, tổ hợp, LLC hoac LLP.
  • Thảo hợp đổng, hợp đồng mướn nhà, hợp đồng mua bán
  • Thảo luận và thương lượng tất cà các hợp đồng

Nếu bạn dự định mua hoặc tạo dựng một cơ sở thương mại, bạn nên liên lạc ngay với văn phòng để được tư vấn về các hình thức công ty và cách thức bảo vệ quyền lợi của mình tối đa, phòng ngừa lúc cơ sở bị vấn đề.

Client Reviews

I can thank Mr. Brabant enough for working on my case. He was straight forward with any and every question I had. I highly recommend Brabant to all of my friends and family.

Nelson Pina

Mai Huynh, I want to say thank you so much for all your hard work.

Jenny Nhi Nguyen

Attorney Mai and her team went above and beyond to help me with the immigration process to sponsor my family over from another country.

Trish N.

Contact Us

  1. 1 Free Consultation*
  2. 2 Pay No Fees Until Recovery
  3. 3 Personalized Attention With Quick Call Backs
Fill out the contact form or call us at (617) 934-0913 or (617) 288-9400 to schedule your free consultation.

Leave Us a Message