Ly hôn

Văn phòng đảm trách nhiều vụ ly dị bao gồm:

  • Ly dị thuận tình
  • Ly dị đơn phương
  • Ly dị vắng mặt
  • Xin thay đổi tiền cấp dưỡng
  • Xin thay đổi quyền giữ con

Cho dù là người chồng hoặc người vợ ở Việt Nam, ở tiểu bang khác, hoặc bị mất tích, văn phòng cũng có thể giúp bạn ly dị.

Ngoài ra, luật sư cùa văn phòng chuyên về đàm phán về phân chia tài sàn, tiền cấp dưỡng để cho bân được hưởng những quyền lợi cao nhất.

Client Reviews

I can thank Mr. Brabant enough for working on my case. He was straight forward with any and every question I had. I highly recommend Brabant to all of my friends and family.

Nelson Pina

Mai Huynh, I want to say thank you so much for all your hard work.

Jenny Nhi Nguyen

Attorney Mai and her team went above and beyond to help me with the immigration process to sponsor my family over from another country.

Trish N.

Contact Us

  1. 1 Free Consultation*
  2. 2 Pay No Fees Until Recovery
  3. 3 Personalized Attention With Quick Call Backs
Fill out the contact form or call us at (617) 934-0913 or (617) 288-9400 to schedule your free consultation.

Leave Us a Message