Cá nhân chấn thương

Nếu bạn bị thương về tai nạn xe cộ, trượt té, bạn nên liên lạc ngay với văn phòng để được tư vấn về những quyền lợi của bạn và những thủ tục cần thiết.

Nếu bạn là người bị đụng hoặc là người ngồi trong xe khi tai nạn, văn phòng có thể giúp bạn xin tiền bồi thường thương tích từ bải hiểm. Ngoài ra, văn phòng sẽ giúp cho bạn tất cả các thủ tục để xin bảo hiểm trả tiền:

  • Sửa xe hoặc bồi thường xe nếu bị total loss
  • Cấp cứu, khám bệnh, chính xương, vật lý trị liệu, châm cứu hoặc đấm bóp.
  • Tiền lương mất trong thời gian nghỉ làm vì bị thương

Cho dù bạn bị hit and run hoặc người đụng không có bảo hiểm, văn phòng có thể có cách để cho bạn hưởng những quyền lợi như trên.

Chúng tôi sẽ không thu luật sư phí cho đến khi được tiền bồi thường.

Chúng tôi có thể đến tận nhà hoặc bệnh viện nếu bạn không có phương tiện. Chúng tôi cũng có thể lảm hẹn buổi tối hoặc cuối tuần.

Client Reviews

I can thank Mr. Brabant enough for working on my case. He was straight forward with any and every question I had. I highly recommend Brabant to all of my friends and family.

Nelson Pina

Mai Huynh, I want to say thank you so much for all your hard work.

Jenny Nhi Nguyen

Attorney Mai and her team went above and beyond to help me with the immigration process to sponsor my family over from another country.

Trish N.

Contact Us

  1. 1 Free Consultation*
  2. 2 Pay No Fees Until Recovery
  3. 3 Personalized Attention With Quick Call Backs
Fill out the contact form or call us at (617) 934-0913 or (617) 288-9400 to schedule your free consultation.

Leave Us a Message