Ly hôn

Văn phòng đảm trách nhiều vụ ly dị bao gồm:

  • Ly dị thuận tình
  • Ly dị đơn phương
  • Ly dị vắng mặt
  • Xin thay đổi tiền cấp dưỡng
  • Xin thay đổi quyền giữ con

Cho dù là người chồng hoặc người vợ ở Việt Nam, ở tiểu bang khác, hoặc bị mất tích, văn phòng cũng có thể giúp bạn ly dị.

Ngoài ra, luật sư cùa văn phòng chuyên về đàm phán về phân chia tài sàn, tiền cấp dưỡng để cho bân được hưởng những quyền lợi cao nhất.